Simsällskapet Iden
Simidrott
Tävlingsgrupp 2

Beskriving: I denna grupp kommer simmaren att jobba mot en klar målsättning och arbete mot att få en individuell teknik samt fortsätta jobba stenhårt med konditionen. Simmaren skall också lära sig att toppa och kunna tävla för att prestera


Krav: Simmaren ska ha uppnått samtliga mål för Tävlingsgrupp 1 samt ha genom provträning visat prov på att han/hon är mogen för att klara av träningen i gruppen


Mål: Målet för simmaren är inviduellt anpassat beroende på ålder. Men gruppens mål är att få alla simmare att DM-kvala. Men som sagt beroede på ålder kan även Simiaden Final vara ett bra mål för simmaren!


Träningstider hittar ni i kalendern. 

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Hem, 26/01 21:15 
Hem, 22/01 22:10 
Hem, 18/10 13:20 
Hem, 17/10 19:42 
 
våra sponsorer