Tillåtelse att publicera bilder


Vi godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på SS Idens, SK Löddes och SK Nereus hemsida och Sociala Medier kanaler. 


Ni har enligt GDPR rätten att dra tillbaka detta medgivande närsom helst. Då åbeligger det föreningarna att ta bort de bilder där ert barn förekommer. 

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Foto *
Godkännande
Vi godkänner att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på SS Idens, SK Löddes och SK Nereus hemsida och Sociala Medier kanaler.

Ni har enligt GDPR rätten att dra tillbaka detta medgivande närsom helst. Då åbeligger det föreningarna att ta bort de bilder där ert barn förekommer.  
Ja
Ja - utan namn
Nej
Personuppgifter *
Godkännande
Genom att anmäla till SSIden godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen). 
Ja
OBS!!
Personuppgifter är deltagarens uppgifter. Målsmäns e-post och telefonnummer skriv endast under Målsman 1 och Målsman 2.
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
E-post *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn *  
E-post *  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport